Design Experiences

Přednášková série Design Experiences se zaměřuje na zprostředkování zkušeností z mezioborových oblastí designové praxe i teorie. Cílem přednášek významných českých i zahraničních odborníků je nejen rozšiřování přehledu o aktuálních tématech designu, ale také vytvoření širší sítě studentů, výzkumníků a odborníků a vybudování prostoru možné budoucí spolupráce.

Vychází naše nová publikace Design Experiences. Vol. 1., která je doplňkovým studijním materiálem k realizovaným přednáškám cyklu Design Experiences. V každé kapitole najdete shrnutí přednášky, analýzy prezentovaného tématu a otázky či podněty, které čtenáře vybízejí k zamyšlení nad vlastní praxí. Nechybí ani seznam doporučené literatury.

Mezi hosty, kteří se s námi velkoryse podělili o své zkušenosti, byla Dominika Potužaková (CZ), Petr Kosnar (CZ), Michaela Štetiarová (SK), Robert Phillips (UK), Anthony Masure (FR/CH) Ania Rosinke a Maciej Chmara (studio Chmara.Rosinke, PL/DE).

Cyklus 02 – podzim 2021

Přednáškový cyklus Design Experiences pořádaný Ústavem designu představil v průběhu října 2021 tři zahraniční osobnosti a zprostředkuje jejich zkušenosti z výzkumu i praxe. Svoji práci a přístup k designovému procesu přiblížilo berlínské studio Chmara.Rosinke, britský pedagog a výzkumník Royal College of Art v Londýně Dr. Robert Phillips a docent a vedoucí výzkumu na Ženevské škole umění a designu Anthony Masure.

'Ecological Citizenship' Designing toward as a catalyst for social change

Přednášející: Dr. Robert Phillips

Kdy: 20. 10. 2021 od 17 hodin
Záznam přednášky

Jsme ve věku rychlých změn a dny „designérů“, kteří vyřeší „vše“, jsou koloniální a neprogresivní. Design se stává katalyzátorem sociálních a globálních změn. To vyžaduje, abychom se změnili stejně jako naše prostředky a procesy, s nimiž navrhujeme. Odpovědnost designéra začíná být v popředí disciplíny, protože jsme zároveň problémem i řešením pro navrhování udržitelnějších a přístupnějších výstupů/dopadů. Přednáška o ekologickém občanství se bude týkat výzkumného projektu My Naturewatch a dalších probíhajících prací, které vnímají design optikou společenské odpovědnosti.

Bio:

Dr. Rob Phillips je vedoucím pedagogem na Royal College of Art v Londýně, programu Design Products + Futures. Jeho výzkum se zabývá tématem „Engage Designu“ a tím, jak snižovat lidský dopad. Součástí jeho práce je snaha získat přehled o tom, co lidé skutečně dělají, a hledat cesty, jak můžeme být „FutureKind“ a „PlanetKind“. Výsledkem jeho disertační práce byly mimo jiné výukové metody, které nyní využívají v MIT Media Lab, na Stanfordu, Cornellu, a dalších. Dr. Phillips je specialistou na vytváření uživatelsky orientovaných řešení a zapojování veřejnosti do designového procesu a spolurozhodování. Dr. Phillips publikuje ve vědeckých žurnálech jako jsou Computer-Human Interaction (CHI), Design Issues Journal (MIT Press), The Design Journal (Routledge), či Business & Society (Intellect Press)

Design & Machine learning: automation takes command?

Přednášející: Anthony Masure

Kdy: 22. 10. 2021 od 18 hodin
Záznam přednášky

Přestože je koncept „umělé inteligence“ (AI) již relativně starý, jeho přítomnost neustále roste, ať už v médiích, popkultuře nebo každodenních předmětech. V dnešní době by systémy „self-learning“ (tj. hluboké učení) mohly nahradit úkoly běžně zadávané designérům: existuje proto riziko, že se design stane automatizovaným způsobem provádění věcí a služeb a bude tvarovat lidské zkušenosti. Jak tyto problémy řeší designéři? Co může design dělat „s“ umělou inteligencí?

Bio:

Anthony Masure je docent a vedoucí výzkumu na Ženevské škole umění a designu (HEAD-Genève, HES-SO). Jeho výzkum se zaměřuje na sociální, politické a estetické důsledky digitální technologie. Je spoluzakladatelem výzkumných časopisů Back Office a Réel-Virtuel. Je také autorem eseje Design et humanités numériques („Design and Digital Humanities,“ B42 Editions, 2017).

Why do kitchens need wheels?

Přednášející: Chmara.Rosinke

Kdy: 27. 10. 2021 od 18.30 hodin
Záznam přednášky

Mezinárodní designové duo Chmara.Rosinke nabídne stručný úvod do různých projektů, na kterých právě pracují, a vysvětlí, proč podle nich má specializace na kreativní postupy smysl, ale je také docela nudná a v našem světě možná zbytečná. Kromě toho se ponoří do tématu, které je zajímá nejvíce - ne, nejsou to přímo kuchyně - je to potěšení. Kde končí naše základní potřeby a kde začíná rozkoš a požitek a jak to sakra souvisí s designem?

Bio:

Chmara.Rosinke je mezinárodní kreativní studio, které navrhuje, režíruje a realizuje objekty, interiéry a pop-upy od konceptu až po tvorbu. Snaží se skloubit řemeslo s koncepčním a ekologickým přístupem a realizují projekty na zakázku i z vlastní iniciativy. Mnoho z jejich děl je inspirováno funkčními a sociokulturními aspekty, které jsou po důkladné analýze a výzkumu převáděny do objektů. Ve svých návrzích Chmara.Rosinke věnuje velkou pozornost detailům a emocím, které objekty a prostory v lidech vzbuzují. Především vnímají estetiku jako důležitý faktor udržitelnosti.

User research & Experience – Cyklus 01 – Jaro 2021

Tajemství nacítění uživatelů

Přednášející: Dominika Potužáková

Kdy: 3. 5. 2021 v 17 hodin
Záznam přednášky

Inspirativní přednáška, v níž vám lektorka blíže nastíní, proč je důležité pochopit a nacítit vaše prospektivní uživatele ještě předtím než začnete vůbec cokoliv navrhovat. Na vybraných případových studiích vám konkrétně přiblíží její  výzkumnický a designérský přístup k navrhování produktů, služeb či architektury.

Dominika Potužáková je UX výzkumnice a designérka s bohatými zkušenostmi z uživatelského výzkumu a jeho aplikacemi do designérské praxe.

UX Design prakticky: od mobilních aplikací po automobily

Přednášející: Petr Kosnar

Kdy: 10. 5. 2021 v 17 hodin
Záznam přednášky

Co si představujete, že takový UX designér ve skutečnosti celé dny dělá? Skicuje, nebo kóduje? Je jeho práce kreativní, nebo analytická? Kdo z kolegů ve firmě je pro něj nejdůležitější? Petr Kosnar ukáže, jaká je praxe UX designéra, výzkumníka i HMI designéra a podělí se o zkušenosti z pestrého portfolia projektů od lokálních startupů po globální automobilky.

UX designér a výzkumník Petr Kosnar se specializuje na automotive HMI design a smysluplné využívání nejnovějších technologií napříč obory. Pracoval na automotive projektech pro klienty v Evropě, Americe i Asii, momentálně spolupracuje se Škoda Auto. Vede design workshopy, vyučuje na vysokých školách v ČR i v zahraničí, píše a přednáší o tématech Human-Centered Designu, a cestuje po světě.

Jak navrhovat produkty a služby, které řeší skutečné problémy?

Přednášející: Michaela Štetiarová

Kdy: 17. 5. 2021 v 17 hodin
Záznam přednášky

Navrhnout službu, která přináší skvělou uživatelskou a zákaznickou zkušenost není snadné. Jak pochopit chování uživatelů, identifikovat vzorce chování a pochopit jejich reálné potřeby, abyste je mohli reflektovat v návrhu momentů a zážitků, které překročí jejich očekávání? Michaela vám během přednášky ukáže, jak může přístup service designu pomoci odlišit váš produkt či službu tak, aby si je zákazníci nejen zapamatovali, ale zůstali jim věrni a doporučili je svým kamarádům a známým.

Michaela Štetiarová pracuje jako service designérka v Kiwi.com. Ve své práci se zaměřuje na design inovativních produktů a služeb, které zlepšují uživatelskou a zákaznickou zkušenost.

KONTAKT

MgA. Jitka Aslan
Tel.: +420 602 100 481
frouzjit@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel