Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Camille Godet, Mária Pružincová

Anotace

Projekt se zabývá návrhem hasičské stanice ve Vaduzu v Lichtenštejnsku. Jedná se o reakci na výzvu města Vaduz. Přestože je Vaduz hlavním městem Lichtenštejna, má méně než 3 000 obyvatel, takže každá veřejná budova a rozvojové území je ve městě důležité.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.