S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Camille Godet, Mária Pružincová

Anotace

Projekt se zabývá návrhem hasičské stanice ve Vaduzu v Lichtenštejnsku. Jedná se o reakci na výzvu města Vaduz. Přestože je Vaduz hlavním městem Lichtenštejna, má méně než 3 000 obyvatel, takže každá veřejná budova a rozvojové území je ve městě důležité.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.