S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Kamenný ostrov

Lucas Roumier

Anotace

«Kamenný ostrov» je ostrov s nepravidelnou geometrií, který vypadá podobně jako ostatní ostrovy na řece Vltavě a tvoří nový městský prostor v současné krajině. Existuje vztah mezi řekou a projektem, který je převážně tvořen lázněmi. Voda je hlavním prvkem projektu i krajiny. Obklopuje ji a zároveň ji oživuje. Projekt je inspirován námořní architekturou a loděmi z důvodu jejich morfologie a volumetrie, a kamennými útesy pro jejich materialitu a ohraničení.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.