Výstava ateliérových prací

Kamenný ostrov

Lucas Roumier

Anotace

«Kamenný ostrov» je ostrov s nepravidelnou geometrií, který vypadá podobně jako ostatní ostrovy na řece Vltavě a tvoří nový městský prostor v současné krajině. Existuje vztah mezi řekou a projektem, který je převážně tvořen lázněmi. Voda je hlavním prvkem projektu i krajiny. Obklopuje ji a zároveň ji oživuje. Projekt je inspirován námořní architekturou a loděmi z důvodu jejich morfologie a volumetrie, a kamennými útesy pro jejich materialitu a ohraničení.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký