Ateliéry

Ateliér Krátký–Marques

Zabýváme se vesměs stavbami pro bydlení, práci nebo kulturu. Někdy hledáme vhodné využití a formu pro určitou část města, krajiny – pro místa, která se obtížně zastavují konvenčním způsobem nebo těžko hledají využití. V průběhu semestru bývají tři prezentace, někdy za účasti hostujících architektů, na nichž mapujeme a komentujeme jednotlivé fáze projektu. Do ateliéru se pravidelně hlásí zahraničních studentů, výuka probíhá v češtině a angličtině. Výměně názorů dochází k zajímavému vzájemnému ovlivňování, vzniká různorodý výsledek reprezentující rozdílné kulturní zázemí.

Aktivace vltavské nábřeží v holešovicích novou funkcí - meditativní a relaxační městský park jako protiváha k přilehlé konzumní holešovické tržnici. Hlavním programem nově vzniklého parku byli lázně/wellness. Doplňující narativní program mohl každý student modifikovat dle svého uvážení a osobních zkušeností či preferencí tak, aby vznikl unikátní urbánistický prostor.
Většina budov je hybridní v konvenčním smyslu, kde je přízemí běžně programováno funkcemi veřejného maloobchodu a horní patra funkcemi soukromých bytů a kanceláří. Tento semestr, bychom se rádi zaměřili na méně konvenční přístup: zaprvé, představit různorodé funkce, napřiklad kulturní, zábavní, duchovní společně s obvyklými funkcemi pro práci a bydlení: za druhé, zduraznit rozpor mezi některými z těchto funkcí (jako surrealistické párování secího stroje a deštníky); za třetí prozkoumat jiné konfigurace rozložení místo typického horizontálního rozdělení (přízemí vs. horní patra), aby se docílilo neočekávané konfrontace.
Podmínky místa jsou zcela specifické: leží na hranici mezi starým a novým městem; je přímo u břehu vltavy; je „izolováno“ okruhem silnic. Program uměleckého centra by měl být prostorově flexibilní, aby nabídl různé programové konfigurace jako taneční, divadelní, hudební a umělecké produkce. Navíc by měl nabídnout veřejné funkce jako restaurace / kavárna. Strategie návrhu by měla sledovat holistický přístup zaměřený na kontext, program, strukturu a infrastrukturu v hledání specifické formy.
Aktivovat úzký pás, přibližně 500 metrů dlouhý a 30 metrů široký, a generovat architektonické programy založené na multiplicitě, včetně rezidenčních, kulturních, komerčních a zábavních funkcí. To nejdůležitější byl však vytvořit urbanistickou formu (formy), která bude reagovat jak na lineární specifičnost lokality, tak na hybridní povahu programu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký