Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Krátký–Marques

Práce v ateliéru je většinou zaměřena na zpracovávání konkrétních zadání nebo aktuálních studentských soutěží. Systém vertikálních ateliérů ovlivňuje počet i složitost zadání. Zpravidla zadáváme dvě témata, lišící se mírou obtížnosti.

Zabýváme se vesměs stavbami pro bydlení, práci nebo kulturu, často také církevními stavbami. Někdy hledáme vhodné využití a formu pro určitou část města, krajiny – pro místa, která se obtížně zastavují konvenčním způsobem nebo těžko hledají využití. V průběhu semestru bývají dvě prezentace, někdy za účasti hostujících architektů, na nichž mapujeme a komentujeme jednotlivé fáze projektu. Do ateliéru se pravidelně hlásí vysoké procento zahraničních studentů, výuka probíhá v češtině a angličtině. Výměně názorů dochází k zajímavému vzájemnému ovlivňování, vzniká různorodý výsledek reprezentující rozdílné kulturní zázemí.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.