Ateliéry

Ateliér Krátký–Marques

Odborný asistent

Práce v ateliéru je většinou zaměřena na zpracovávání konkrétních zadání nebo aktuálních studentských soutěží. Systém vertikálních ateliérů ovlivňuje počet i složitost zadání. Zpravidla zadáváme dvě témata, lišící se mírou obtížnosti.

Zabýváme se vesměs stavbami pro bydlení, práci nebo kulturu, často také církevními stavbami. Někdy hledáme vhodné využití a formu pro určitou část města, krajiny – pro místa, která se obtížně zastavují konvenčním způsobem nebo těžko hledají využití. V průběhu semestru bývají dvě prezentace, někdy za účasti hostujících architektů, na nichž mapujeme a komentujeme jednotlivé fáze projektu. Do ateliéru se pravidelně hlásí vysoké procento zahraničních studentů, výuka probíhá v češtině a angličtině. Výměně názorů dochází k zajímavému vzájemnému ovlivňování, vzniká různorodý výsledek reprezentující rozdílné kulturní zázemí.

Základní škola, Smíchov, Praha 5. Lokalita pro návrh základní devítileté školy pro asi 400 žáků s příslušným vybavením se nachází v jednom z největších pražských rozvojových území – Smíchov City. Místo pro školu je uprostřed území mezi rezidencí na severu a plochami pro kanceláře na jihu. Zároveň přiléhá ke dvěma parkům na západě a při severní hraně. Pozemek má složitou topografii (padá 7 metrů na východním konci) a sousedí s několika málo zbylými budovami v lokalitě. Autoři: Irene Bixquert Vicente, Raúl Ródenas Chiner.
Tento projekt se vyznačuje jasným stavebním vymezením vůči oběma parkům: jednou dlouhou hmotou na severu s administrativními funkcemi a komunikačními jádry a třemi levitujícími různě dlouhými hmotami ve směru sever–jih. Ty pak reagují na okolní konfiguraci a zahrnují všechny ostatní školní funkce včetně tříd. Autoři: Irene Bixquert Vicente, Raúl Ródenas Chiner.
Irene Bixquert Vicente, Raúl Ródenas Chiner: Základní škola.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková