Lidé

prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.