Lidé

prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

Architekt a pedagog, od roku 1990 působí na FA ČVUT. V roce 1992 a 1995 hostoval na University of Michigan jako vedoucí ateliéru Architectural design a vedl seminář Photography for architects.

Po absolvování oboru architektura na ČVUT pracoval v Projektovém ústavu VHMP, poté v létech 1990-94 v atelieru Omicron-K. V roce 1994 založil vlastní architektonický ateliér Krátký. Věnuje se navrhování občanských a bytových staveb a rekonstrukcím. Nejvýznamnějšími jsou kancelářské a multifunkční budovy v Praze na Pankráci a v Karlíně z let 2006–2017. V letech 2013–15 pracoval na návrzích těchto staveb ve Vídni.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA