Výstava ateliérových prací

Společenské centrum Turnov

Bc. Eliška Houdová

Anotace

Svobodův pivovar ve městě Turnov byl založen v druhé polovině 19. století. V průběhu let se funkce areálu měnila v závislosti na aktuálních podmínkách. Ve svém návrhu jsem se zaměřila převážně na budovu bývalé varny, v jejímž přízemí se nyní nachází autoservis. Cílem návrhu je obnovit společenský život v areálu a to nejen jeho propojením ve východozápadní ose, ale i využitím samotné budovy jako společenského centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler