S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Společenské centrum Turnov

Eliška Houdová

Anotace

Svobodův pivovar ve městě Turnov byl založen v druhé polovině 19. století. V průběhu let se funkce areálu měnila v závislosti na aktuálních podmínkách. Ve svém návrhu jsem se zaměřila převážně na budovu bývalé varny, v jejímž přízemí se nyní nachází autoservis. Cílem návrhu je obnovit společenský život v areálu a to nejen jeho propojením ve východozápadní ose, ale i využitím samotné budovy jako společenského centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.