Výstava ateliérových prací

Proluka Turnov

Denisa Drahošová

Anotace

Tento semestr jsme se s ateliérem podívali do města Turnov. Můj projekt řeší proluku, která se nachází v ulici Sobotecká, což je jedna z hlavních dopravních tepen Turnova. Uliční čára proluky je vůči okolním objektům cca o jeden metr ustoupena, a to kvůli autobusové zastávce, jež se před pozemkem nachází. Protože tuto zastávku zachovávám, rozhodla jsem se navrhovaný objekt nechat ustoupený. Na proluku umisťuji hmotu do tvaru „L“, kde uliční parter je cca v 1/3 rozdělen průchodem vedoucím do dvora. Menší část tohoto parteru je ustoupena a vytváří tak kryté čekací místo u zastávky. Dvorní i uliční křídlo má tři patra a je zakončeno sedlovou střechou. V uličním parteru je umístěno knihkupectví a v patrech kanceláře. Do dvora jsem umístila byty a v parteru se nachází bistro.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa