Ze života FA

Obhajoby diplomových prací - zimní semestr

V úterý 5. února byl důležitý a zároveň slavnostní den pro téměř sedm desítek studentů a studentek magisterského studia. V průběhu dne obhajovali své diplomové práce a v podvečer pro ně fakulta uspořádala malou slavnost. Děkan zahájil výstavu všech právě obhájených diplomových prací, poblahopřál všem absolventům a poděkoval pedagogům a členům hodnotících komisí za jejich práci. Poté absolventům společně s vedoucími diplomových prací předal na památku speciální dárek - ochrannou přilbu se speciálním potiskem pro každého studenta.

Následovala volná zábava s občerstvením. Bylo dostatek času na zábavu a sdílení zážitků nejen z obhajob. Panovala příjemná nálada, ze níž bylo patrné, že ze studentů spadl stres a teď si svůj úspěch náležitě užívají.

Touto slavností bychom chtěli poděkovat všem studentům, učitelům i zaměstnancům, kteří se o chod fakulty starají, za jejich práci.

Autorkou konceptu je Michaela Mrázová a grafik Martin Utíkal. Výrobu helem finančně podpořila společnost SIPRAL.

Fotografie: Lubomír Kotek

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.