Výstava ateliérových prací

Pavlačový dům v Turnově

Bc. Sára Kirjakovská

Anotace

Zadáním pro občanskou stavbu bylo navrhnout objekt v proluce v rámci památkové zóny města Turnova. Parcela se nachází v ulici Sobotecká, na okraji živého centra města. Do prostoru navrhuji objekt skládající se ze dvou různých hmot, čímž reaguji na drobnější a různorodou zástavbu v okolí. Objekty mají společnou komunikaci, jsou propojeny pavlačí v nádvoří. Průchod mezi domy umožňuje propojení hlavní ulice se dvorem. Z průchodu je také umožněn vstup do kavárny a obchodu/showroomu, které se nacházejí v parteru objektu. Ze dvora jsou pak vstupy pro zaměstnance a pro uživatele bytů. Horní patra jsou věnovaná bytům. Ve vyšším domě je v každém patře jeden byt, zatímco v nižším a širším domě je patro věnované dvěma osově symetrickým bytům. V horních patrech navrhuji mezonetové byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa