Výstava ateliérových prací

Sklářské dílny Turnov

Alžběta Žemličková

Anotace

Návrh řeší doplnění proluky v ulici Tázlerova s návazností na revitalizaci bývalé budovy koníren a kočároven z 19. století v areálu bývalého pivovaru v Turnově. Areál je seskupen z několika historických budov z něhož nově přistavěná budova prostor uzavírá. Cílem návrhu je i nové smysluplné využití budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa