Výstava ateliérových prací

Link spa

Mirco Trevisan

Anotace

Cílem projektu bylo spojit břehy rumunské řeky Moldova. Projekt je rozdělen na dvě části: první je kompozicí urbánních prostor pro vytvoření velké zelené plochy s různými funkcemi, jako uložení nového vybavení, vyhlídkové prostory a místa pro posezení podél břehu řeky, přeměna jediné historické budovy nebo postavení mostu, který by spojoval oba přehy řeky. Druhá část se týká návrhu lázní podél břehu, který zohledňuje urbanistické a krajinářské řešení mostu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký