S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Výstava ateliérových prací

Link spa

Mirco Trevisan

Anotace

Cílem projektu bylo spojit břehy rumunské řeky Moldova. Projekt je rozdělen na dvě části: první je kompozicí urbánních prostor pro vytvoření velké zelené plochy s různými funkcemi, jako uložení nového vybavení, vyhlídkové prostory a místa pro posezení podél břehu řeky, přeměna jediné historické budovy nebo postavení mostu, který by spojoval oba přehy řeky. Druhá část se týká návrhu lázní podél břehu, který zohledňuje urbanistické a krajinářské řešení mostu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.