Výstava ateliérových prací

Urbanismus Horního Jiřetína

Ing. arch. Jakub Bartoň

Anotace

Urbanistický návrh se týká centrálního území Horniho Jiřetína. Obec byla ohrožena rozmachem povrchové těžby hnědého uhlí do území obce. V roce 2020 byly potvrzeny trvalé limity blízkého velkolomu. Když nyní Hornímu Jiřetínu nehrozí žádné nebezpěčí, tak jsem se ve své práci zaměřil na revitalizaci veřejných prostor a vytvoření center obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.