S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Urbanismus Horního Jiřetína

Jakub Bartoň

Anotace

Urbanistický návrh se týká centrálního území Horniho Jiřetína. Obec byla ohrožena rozmachem povrchové těžby hnědého uhlí do území obce. V roce 2020 byly potvrzeny trvalé limity blízkého velkolomu. Když nyní Hornímu Jiřetínu nehrozí žádné nebezpěčí, tak jsem se ve své práci zaměřil na revitalizaci veřejných prostor a vytvoření center obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.