Závěrečné práce

KONVERZE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU ALTENBERG - JIHLAVA

Ševela Matěj

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Věnuji se konverzi historicky velmi významného průmyslového areálu. Navrhuji úpravy a doplnění brownfiledu ve Starých Horách v Jihlavě. Konverze je výsledkem hledání ideálního vztahu mezi stávajícím a novým. Lidské měřítko, spolupráce, důraz na komunitu, adaptabilita a resilience jsou hodnoty, které se pokouším do konverze aplikovat. Předpokladem k tomu je proměna přístupu nejen normativního, ale i ideového. Stávající stavební předpisy takovou výstavbu často omezují či úplně vylučují. Altenberg je o bydlení, práci, trávení volného času a to vše dlouhodobě udržitelně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.