Výstava ateliérových prací

Nadačný dom

Martina Sedláčeková

Anotace

Projekt je navrhovaný na pozemok v oblasti Baba v Prahe 6, ktorý je koncepčne tvorený ako dom na rezidenčný pobyt umelcov s galériou. Jedná sa o stavbu navrhovanú podľa kritérií udržateľnej architektúry s čo najefektívnejším využitím slnečnej energie. Cez hlavný vstup sa návštevník dostane do priestorov s informačným pultom a naskytne sa mu výhľad priamo na Prahu cez veľké južne orientované okno. Ďalej postupuje do galérie s možnosťou vystavovania statického umenia. Z galérie vedie vstup do zimnej záhrady. Z nižšieho podlažia zimnej záhrady sa prechádza do verejne prístupných ateliérov. Najnižšie poschodie je súkromné pre umelcov s garzonkami a terasou. Z viacerých priestorov budovy je nádherný panoramatický výhľad na Prahu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.