S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Nadačný dom

Martina Sedláčeková

Anotace

Projekt je navrhovaný na pozemok v oblasti Baba v Prahe 6, ktorý je koncepčne tvorený ako dom na rezidenčný pobyt umelcov s galériou. Jedná sa o stavbu navrhovanú podľa kritérií udržateľnej architektúry s čo najefektívnejším využitím slnečnej energie. Cez hlavný vstup sa návštevník dostane do priestorov s informačným pultom a naskytne sa mu výhľad priamo na Prahu cez veľké južne orientované okno. Ďalej postupuje do galérie s možnosťou vystavovania statického umenia. Z galérie vedie vstup do zimnej záhrady. Z nižšieho podlažia zimnej záhrady sa prechádza do verejne prístupných ateliérov. Najnižšie poschodie je súkromné pre umelcov s garzonkami a terasou. Z viacerých priestorov budovy je nádherný panoramatický výhľad na Prahu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.