Ateliéry

ZAN Schleger

Pracujeme podle zásad trvale udržitelného rozvoje architektury. Učíme studenty dívat se na svět kolem sebe a vnímat ho od těch nejmenších maličkostí, jako je krása čerstvě vyrostlého listu, až po sociální a kulturní souvislosti a aktuální děje. Prezentujeme studentům principy, které jsou důležité i pro naši vlastní tvorbu. Architekt by měl být vždy tak trochu vizionářem.

"Naši bratři šimpanzi sedí v lijáku a snaží se uchovat si pod pod zadnicí suchou zem, déšť jim kape po obličejích, a to všechno jen proto, že nepřišli na to, jak vyrobit deštníky. Deštníky jsou zmutovanou formou touhy zůstat suchý, myslím, že deštníky jsou součástí architektury."
Paul Shepheard: Co je architektura?

Více

Při návrhu klademe důraz na využití všech aspektů ekologického stavění (nízkoenergetické principy, orientace na sluneční záření, kulturní a historický kontext) a práci se světlem i prostorem v souladu se zvyšováním kvality života a„tvorbou elegantní střídmosti“. Cílem je „louskat oříšky louskáčkem a zatloukat kůly těžkým kladivem, a ne naopak“, jak napsal Amory Lovins ve své knize Jemné cesty energie.

Letní semestr 2018/2019. Zadáním bylo navrhnout rodinný dům s ateliérem na Babu, na svažitý pozemek v ulici Nad Paťankou, na okraji známé památkově chráněné vilové čtvrti. Studenti se učili pracovat se složitou topografií, vytvářet logické prostorové a dispoziční vazby, integrovat do stavby skleník a zohlednit udržitelné principy ve svém návrhu. Jediným omezením byla zastavěná plocha do 120m2 a maximálně tři podlaží. Miriam Langerová: vila na babě.
Gabriela Piláriková: vila na babě.
Zimní semestr 2017/2018. Marina Pyzhianova, meditační prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková