S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ateliéry

ZAN Schleger

Pracujeme podle zásad trvale udržitelného rozvoje architektury. Učíme studenty dívat se na svět kolem sebe a vnímat ho od těch nejmenších maličkostí, jako je krása čerstvě vyrostlého listu, až po sociální a kulturní souvislosti a aktuální děje. Prezentujeme studentům principy, které jsou důležité i pro naši vlastní tvorbu. Architekt by měl být vždy tak trochu vizionářem.

"Naši bratři šimpanzi sedí v lijáku a snaží se uchovat si pod pod zadnicí suchou zem, déšť jim kape po obličejích, a to všechno jen proto, že nepřišli na to, jak vyrobit deštníky. Deštníky jsou zmutovanou formou touhy zůstat suchý, myslím, že deštníky jsou součástí architektury."
Paul Shepheard: Co je architektura?

Více

Při návrhu klademe důraz na využití všech aspektů ekologického stavění (nízkoenergetické principy, orientace na sluneční záření, kulturní a historický kontext) a práci se světlem i prostorem v souladu se zvyšováním kvality života a„tvorbou elegantní střídmosti“. Cílem je „louskat oříšky louskáčkem a zatloukat kůly těžkým kladivem, a ne naopak“, jak napsal Amory Lovins ve své knize Jemné cesty energie.

Letní semestr 2018/2019. Zadáním bylo navrhnout rodinný dům s ateliérem na Babu, na svažitý pozemek v ulici Nad Paťankou, na okraji známé památkově chráněné vilové čtvrti. Studenti se učili pracovat se složitou topografií, vytvářet logické prostorové a dispoziční vazby, integrovat do stavby skleník a zohlednit udržitelné principy ve svém návrhu. Jediným omezením byla zastavěná plocha do 120m2 a maximálně tři podlaží. Miriam Langerová: vila na babě.
Gabriela Piláriková: vila na babě.
Zimní semestr 2017/2018. Marina Pyzhianova, meditační prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková