Výstava ateliérových prací

Praxinoskop, Periskopické brýle

MgA. Anna Šebíková

Anotace

Zrcadlo - Produkt: Praxinoskop byl vynalezen v druhé polovině 19. století CH. - E. Reynaudem, který svým vynálezem navázal na úspěšného předchůdce - zoetrop. Oproti zoetropu - použitím zrcadlových ploch - dosahuje praxinoskop plynulejšího obrazu. Obě tato zařízení položila základy vývoje filmu a animace. Nyní mohou sloužit jako optická, zábavná i vzdělávací hračka pro školáky i dospělé: Co bylo před filmem. Zrcadlo - Koncept: Periskopické brýle jako koncept kritického designu.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš