Výstava ateliérových prací

Albrechtice u Mostu - analýza lokality

Bc. Mario Barra

Anotace

Albrechtice u Mostu byly založeny na konci 13. století, kdy byl v této krušnohorské obci vystavěn románský kostel Všech svatých. I přes bouřlivé časy především v pobělohorské době (morové epidemie a požáry) přečkala obec všechny strasti až do druhé poloviny 20. století. Tehdy musela ustoupit, stejně jako velká část nedalekého Jezeřského arboreta, rozšíření povrchové těžby hnědého uhlí ve velkolomu ČSA, všichni obyvatelé byli do roku 1981 vysídleni a o dva roky později byla celá obec srovnána se zemí, včetně památkově hodnotného kostela. Dnes po sídle nejsou v krajině žádné památky, posledním náznakem je slepý úsek cesty, neurčitě končící na rozhraní velkolomu ČSA a připomíná formu a polohu zaniklé návsi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa