Výstava ateliérových prací

Chata u jezera

Hana Ranšová

Anotace

Komplex těchto objektů přináší návštěvníkům možnost klidného rekreačního pobytu na břehu nově vzniklého jezera u nedalekého města Most. Na pozemku se nachází dvě stavby, jedna slouží jako plovárenské molo, které je volně přístupné veřejnosti. Druhá stavba slouží jako obydlí pro správce pozemku. Nedílnou součástí domu je dílna, kde se správce může věnovat údržbě. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu zapuštěnou do terénu. Fasáda je tvořena dřevěným obkladem prokládaným vysokými okny, otočenými směrem k jezeru. Molo má tvar elipsy, připomínající písmeno C.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.