Ateliéry

ZAN Kvízová

Ateliér koncipuje výukový program na pochopení architektury v souvislosti programu-zadání a prostorového konceptu závislého na tvůrčí kreativitě v jednotě s konstrukcí, materiály a zvolenými technologiemi pro realizaci díla jako celku.

V zimním semestru postupuje výuka ve třech krocích čili postupně zadávaných úlohách: 1. rozbor referenční stavby, 2. ozvěna referenční stavby – fasáda, 3. kostka s libretem aneb Stěna, otvor, schody. Po první teoretické úloze nastupuje zadání dvou invenčních úloh, které mají formovat schopnosti studenta a vybavit ho předpoklady pro další studium oboru. Doprovodnými cvičeními architektonické kompozice jsou geometrický rozbor kompozice fasád i vnitřních prostorů referenčních staveb, dohledávání proporcí (k člověku, k okolí) a dalších kompozičních kategorií analyzovaných staveb. Ústí v týmovou finalizující výuku architektonické kompozice v rámci základního ateliéru: návrh kompozice generelu ateliérem řešené úlohy „kostka s libretem“ z pohledu vnímání orientace stavby, vztahům k prostředí a skupině objektů.

Více

V letním semestru výuka dále rozvíjí kroky ze zimního semestru. Jedna hlavní úloha, nazvaná Studio pro mne v kolonii na ostrově a poloostrově, na rozdíl od akademického zadání předchozího semestru lokalizuje umístění navrhovaných objektů do prostředí revitalizované krajiny po povrchové těžbě s výrazným profilem terénu, který je dalším novým aspektem. Studenti musejí podobně jako architekti v praxi metodicky uvažovat o regulačních podmínkách – o limitu zastavění pozemku, respektování hranic pozemku, odstupů od hrany pozemku a okolních objektů – i o aspektech trvale udržitelného rozvoje.

Vytváření a fungování a vztahů v týmu spolupracovníků reálného ateliéru simuluje doplňková úloha druhého semestru a zároveň ateliérová soutěž na vytvoření návrhu lávky a rozhledny. Vítězné návrhy vybrané porotou tvořenou všemi členy ateliéru jsou součástí výsledné prezentace ateliéru, tj. výstavy ručně kreslených návrhů objektů v měřítku 1 : 50 a modelu komplexu rekultivovaného území (funkční developerský záměr) v měřítku 1 : 50 vzniklého složením dílčích modelů všech studentů ateliéru v jeden celek.

Součástí výuky jsou společné exkurze do objektů moderní i historické architektury, návštěvy aktuálních výstav a následné ateliérové rozpravy na téma aktuálního umění, světového názoru, teorie architektury, umění a životního stylu.

 

Ahoj
ZAT Kvízová-Bednářová: Jan Mojka, UBYTOVNA U JEZERA MOST, LS 2019-20
ZAT Kvízová-Bednářová: Jan Mojka, UBYTOVNA U JEZERA MOST, LS 2019-20

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková