Výstava ateliérových prací

Pod střechou na střeše

Jitka Rumlová

Anotace

Práce se věnuje tématu možného osídlování střech z hlediska jeho vývoje, současných tendencí a technologií. Reinterpretuje ideu využívání ploch, které městské střechy poskytují, jako řešení problémů urbanizace, expanze měst do krajiny nebo bytové krize. Zabývá se myšlenkou života na střechách jakožto druhé vrstvy města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký