Výstava ateliérových prací

Rekreační objekty

Petr Eibisch

Anotace

Objekt je navržen jako jedna budova složená z jednotlivých modulů ubytovacích jednotek, určená ke krátkodobému pronájmu za účelem sportu a rekreace. Svou členitostí koresponduje s okolními stromy a vlnitou vodní hladinou. Členitost také nabízí dostatek soukromí jednotlivých pronajímatelů, zároveň však dostatečnou provázanost v případě, že se skupina pronajímatelů vzájemně zná a chce trávit rekreaci společně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.