S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Rekreační objekty

Petr Eibisch

Anotace

Objekt je navržen jako jedna budova složená z jednotlivých modulů ubytovacích jednotek, určená ke krátkodobému pronájmu za účelem sportu a rekreace. Svou členitostí koresponduje s okolními stromy a vlnitou vodní hladinou. Členitost také nabízí dostatek soukromí jednotlivých pronajímatelů, zároveň však dostatečnou provázanost v případě, že se skupina pronajímatelů vzájemně zná a chce trávit rekreaci společně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.