Výstava ateliérových prací

Bytový dům v proluce, Turnov

Jonáš Staníček

Anotace

Projekt řeší proluku v jižní části centra města Turnov. Do pochmurného prostředí vstupuje nová budova s cílem oživit místo a napomoci urbanistickému rozvoji. Budova je rozčleněna do čtyř hmot, aby lépe zapadla do okolí. Hlavní křídlo bytovky směřující do ulice Sobotecká obsahuje šest bytů a obchodní parter. Toto křídlo je rozčleněno pomocí přibližného poměru jedna ku dvěma a menší z těchto částí je vyvýšena o jeden metr. S tímto vyvýšením pak pracuje návaznost zadního křídla. To, společně s vyvýšeným podlažím, sdílí schodiště. Zadní křídlo obsahuje tři byty s prostornými lodžiemi. Fasáda domu je tvořena nahrubo naneseným štukem. Okna zvýrazňuje v jinak čisté fasádě dřevěný detail.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa