Výstava ateliérových prací

Soubor staveb Tour nov

Vojtěch Soukup

Anotace

Nároží ulic Sobotecká a Palackého na místě zbouraného pivovaru Táborského se nachází v historickém centru Turnova a má díky tomu velký potenciál být atraktivní místo plné života. Bohužel zde v současné době najdeme pouze "Parkoviště naproti Baťovi", které jeho potenciál zdaleka nevyužívá. V mém návrhu umisťuji na nároží řadu bytových domů s živým parterem, veřejným vnitroblokem s parkem a komunitní zahradou. Toto místo tak získá nový život a přiláká lidi z okolí, bez narušení charakteru Turnova, díky své rozmanité zástavbě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa