S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Soubor staveb Tour nov

Vojtěch Soukup

Anotace

Nároží ulic Sobotecká a Palackého na místě zbouraného pivovaru Táborského se nachází v historickém centru Turnova a má díky tomu velký potenciál být atraktivní místo plné života. Bohužel zde v současné době najdeme pouze "Parkoviště naproti Baťovi", které jeho potenciál zdaleka nevyužívá. V mém návrhu umisťuji na nároží řadu bytových domů s živým parterem, veřejným vnitroblokem s parkem a komunitní zahradou. Toto místo tak získá nový život a přiláká lidi z okolí, bez narušení charakteru Turnova, díky své rozmanité zástavbě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.