Výstava ateliérových prací

Automatická platební stanice

Jan Stárek

Anotace

Platební stanice nachází své využití jak na venkovních parkovištích, tak ve velkých parkovacích domech. Po doplnění o vjezdový/výjezdový terminál a závoru tak vzniká jeden celistvý parkovací systém. Návrh zohledňuje hendikepované uživatele a je v něm kladen důraz na detail a tvarovou vyváženost. Stanice disponuje všemi běžně využívanými způsoby placení a zároveň přehledným uživatelským rozhraním.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek