S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Automatická platební stanice

Jan Stárek

Anotace

Platební stanice nachází své využití jak na venkovních parkovištích, tak ve velkých parkovacích domech. Po doplnění o vjezdový/výjezdový terminál a závoru tak vzniká jeden celistvý parkovací systém. Návrh zohledňuje hendikepované uživatele a je v něm kladen důraz na detail a tvarovou vyváženost. Stanice disponuje všemi běžně využívanými způsoby placení a zároveň přehledným uživatelským rozhraním.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.