Výstava ateliérových prací

Horní Jiřetín - Dům s pečovatelskou službou

Diana Imrichová

Anotace

Horní Jiřetín je mesto nachádzajúce sa v severných Čechách, ktorému v dôsledku ťažby ešte pred pár rokmi hrozil zánik. Dnes sa stáva opäť atraktívnym miestom pre život a rekreáciu. Vo svojom projekte som sa zaoberala návrhom domu s opatrovateľskou službou. Domy sa nachádzajú v blízkosti budúceho centra mesta, hneď vedľa voľnej prírody. Celý projekt tvoria tri objekty – dva bytové domy a jeden servisný dom s reštauráciou, praktickým lekárom a fyzioterapiou. Domy sa svojím tvarom a mierkou prispôsobujú klasickej zástavbe Horného Jiřetín a severných Čiech.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.