Závěrečné práce

REVITALIZACE KRAJINY OBCE CHORYNĚ

Vrbacká Kateřina

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace krajiny v obci Choryně s cílem nalézt společný prostor pro život obyvatel a živočichů či rostlin žijících v území. Návrh je v tomto ohledu otevřen i návštěvníkům přicházejícím do obce za návštěvou zámku a okolní mokřadní krajiny. Hlavním záměrem práce je posílit a zkvalitnit prostupnost obce, zlepšit zelenou infrastrukturu s využitím potenciálu říční nivy jako klíčového prvku revitalizace. Dále se práce zaměřuje na optimalizaci hospodaření v krajině a zajištění naplnění ekosystémových služeb.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.