S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Baráky, ulice, škola

Ondřej Toman

Anotace

V Holešovické tržnici navrhuji doplnit stávající strukturu hal novými objekty a podpořit tak život v ulicích mezi nimi, protože právě v uličkách spatřuji sílu tržnice. Funkční schéma je navrženo s myšlenkou přetvoření tržnice ve svébytný živý organismus, fungující jako kulturní centrum v rámci celé Prahy. Do této struktury pak navrhuji uměleckou školu, která je svobodným prostorem, místem setkávání a diskuse - maximálně otevřená, pestrá, živá.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.