Výstava ateliérových prací

Kolečko a Čtvereček

Bc. Emily Hillová

Anotace

Návrh mateřské školy pro novou zahradní čtvrť v Modřanech. Hlavní roli hraje základní geometrie, Kolečko (atrium) a Čtvereček (budova) Schéma se velmi podobá půdorysům renesančních vil Andrea Palladia. Budova je betonová a má 4 barevné niky, které značí vstupy a dělí budovu na 4 části. Rošt z dřevěných lepených nosníků, nesoucí zelenou střechu, definuje rastr, kterému jsou podřízeny veškeré dispozice, fasády i otvory ve střeše. Rošt vystupuje z budovy směrem do atria a spolu s vlnitým polykarbonátem kryje venkovní komunikaci proti dešti. Plochy směřující do atria jsou prosklené a fasády do ulice naopak bez jediného okna. Směrem do zahrady se budova opět otevírá a díky tomu děti uvidí ze zahrady, skrze budovu, až do atria. Jsou obklopeny přírodou, i když jsou zrovna obklopeny budovou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer