Diplomové práce

Věznice s dozorem

Bc. Jan Hák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Konverze Průmyslového areálu mechanické tkalcovny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.