Výstava ateliérových prací

This city does not exi..!

Tomáš Strnadel

Anotace

V roce 2014 představil Ian Goodfellow novou metodu strojového učení. Nazval ji generative adversarial networks (GAN). Jejich pomocí dnes počítače dokáží generovat nejrůznější, skutečně vypadající obrázky či přenášet styly mezi různými obrazy. Jakým způsobem lze podobné metody aplikovat v urbanismu? Mohou proces navrhování posunout na další úroveň? (celé video: https://youtu.be/b0A9Vz7KIUg)

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.