Výstava ateliérových prací

Tržnice^4

Monika Pečená

Anotace

Holešovická tržnice je nedostatečně opečovávanou památkou, skrývající se před světem ve svém vlastním světě. Cílem návrhu je tyto světy sblížit a nalákat rozmanité skupiny obyvatel. Výrazným zlepšením je snažší orientace v celém areálu prostřednictvím pomyslného kříže, který přímo navazuje na zásadní cesty širšího okolí a propojuje části Prahy (Karlín, Staré a Nové Holešovice). Tržnice je tedy brána jako památka a křižovatka cest. Působí jako celek, který se uvnitř dělí do nejrůznějších částí. Kulturním povznesením je část divadelní, kterou rozšiřuji o novostavbu divadla. Divadlo je velkým lákadlem celé tržnice, září.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch