Výstava ateliérových prací

Studentské bydlení na ulici Vrcholického

Dinmukhammet Orazaly

Ocenění

Anotace

Studentské bydlení na ulici Vrcholického se nachází na křižovatce ulic Vrcholického a Prachnehové. Budova je složena ze dvou hmot, jedna podél ulice a druhá, otočená a propojená se svahem. Budova spolu s okolními objekty tvoří polosoukromý vnitroblok, který slouží k různým funkcím pro místní obyvatele. Parter je navržen pro komerční využití, avšak zahrnuje i konferenční/kino sál pro obyvatele a komunitní kuchyň propojenou se vnitroblokem. Dům je koncipován ve formě pavlačového uspořádání. Hlavní fasáda je orientována na sever s pavlačemi směřujícími na jih. Plechová modrá fasáda dodává domu texturu a doplňuje existující plastickost vytvořenou balkony a okny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.