S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Urbanistická koncepce území Koňského trhu v Turnově

Ondřej Sokolář

Anotace

Můj návrh řeší urbanistickou koncepci území v Turnově zvané jako koňský trh. Toto území je ve výhodné lokalitě vzhledem k centru města a nabízí lákavé spojení s tokem Jizery. Hlavními pilíři konceptu je smíšená nová zástavba a parkové úpravy okolo dominantní budovy bývalého průmyslového objektu. V měřítku celého města toto území vytváří bariéru v přírodně rekreačním koridoru vedoucím podél toku Jizery. Navrhuji proto podél Jizery pěší stezku a stezku pro cyklisty, která propojí přírodní park v Dolánkách a nový rekreační areál Maškova zahrada a zároveň vytvoří atraktivní prostředí nábřeží, které je nyní veřejnosti nepřístupné.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.