Výstava ateliérových prací

Urbanistická koncepce území Koňského trhu v Turnově

Ondřej Sokolář

Anotace

Můj návrh řeší urbanistickou koncepci území v Turnově zvané jako koňský trh. Toto území je ve výhodné lokalitě vzhledem k centru města a nabízí lákavé spojení s tokem Jizery. Hlavními pilíři konceptu je smíšená nová zástavba a parkové úpravy okolo dominantní budovy bývalého průmyslového objektu. V měřítku celého města toto území vytváří bariéru v přírodně rekreačním koridoru vedoucím podél toku Jizery. Navrhuji proto podél Jizery pěší stezku a stezku pro cyklisty, která propojí přírodní park v Dolánkách a nový rekreační areál Maškova zahrada a zároveň vytvoří atraktivní prostředí nábřeží, které je nyní veřejnosti nepřístupné.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.