S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Na hraně

Klára Hechtová

Anotace

Projekt zaměřený na návrh vyhlídky v oblasti Děvína a Dívčích hradů. Cílem bylo navrhnout místo, které poskytne návštěvníkům pohled na panorama Prahy z jiného úhlu, než jsme zvyklí u typicky turistických lokalit. Zároveň místem navázat na současnou pěší síť, která prochází celým územím, či navrhnout cesty nové a přizpůsobit tak okolí nově navrženému prvku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.