Ateliéry

ZKN Špalková

Ateliér základů krajinářského navrhování poskytuje zázemí pro první kroky budoucích krajinářských architektů, které se – jak vyplývá z podstaty této profese – nemohou odehrávat pouze mezi stěnami budovy. Studenti se musejí začít dívat na svět kolem sebe jinýma očima, učit se pozorováním, pochopením prostředí, vnímáním souvislostí a ducha místa i hledáním podstaty, a to jak v sídlech, tak ve volné krajině.

„Věř zkušenému: v lesích se dozvíš více nežli v knihách. Stromy a kameny tě naučí, co od učitelů neuslyšíš."
– Bernard z Claivaux

Více

Snažíme se být průvodci na této cestě. Pro pedagogický proces považujeme za stěžejní rozvíjení osobnosti každého studenta, snažíme se usměrňovat, pomáhat hledat, motivovat k práci, ale nestříhat křídla. Chceme, aby nadhled, odvaha a invence v tvůrčím procesu měly šanci vyplynout na povrch. Chceme, aby se studenti v průběhu tvůrčího procesu naučili pokládat otázku „proč?“, a získali tak sebejistotu při prezentaci své práce.

Po roce plném náročného a houževnatého klopýtání při zdolávání prvních návrhových úloh mají studenti dostatečný základ pro úspěšné zvládnutí vertikálních ateliérů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková