S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ateliéry

ZKN Špalková

Ateliér základů krajinářského navrhování poskytuje zázemí pro první kroky budoucích krajinářských architektů, které se – jak vyplývá z podstaty této profese – nemohou odehrávat pouze mezi stěnami budovy. Studenti se musejí začít dívat na svět kolem sebe jinýma očima, učit se pozorováním, pochopením prostředí, vnímáním souvislostí a ducha místa i hledáním podstaty, a to jak v sídlech, tak ve volné krajině.

„Věř zkušenému: v lesích se dozvíš více nežli v knihách. Stromy a kameny tě naučí, co od učitelů neuslyšíš.
Bernard z Claivaux

Více

Snažíme se být průvodci na této cestě. Pro pedagogický proces považujeme za stěžejní rozvíjení osobnosti každého studenta, snažíme se usměrňovat, pomáhat hledat, motivovat k práci, ale nestříhat křídla. Chceme, aby nadhled, odvaha a invence v tvůrčím procesu měly šanci vyplynout na povrch. Chceme, aby se studenti v průběhu tvůrčího procesu naučili pokládat otázku „proč?“, a získali tak sebejistotu při prezentaci své práce.

Po roce plném náročného a houževnatého klopýtání při zdolávání prvních návrhových úloh mají studenti dostatečný základ pro úspěšné zvládnutí vertikálních ateliérů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková