Výstava ateliérových prací

Nadačný dom

Barbora Popaďáková

Anotace

Nadačný dom je objekt, ktorý slúži k pobytu a práci umelcov. Objekt zahŕňa garsónky, ateliéry a galériu prístupnú pre verejnosť. Okrem toho, že slúži pre pohodu obyvateľov a návštevníkov galérie, berie ohľad na životné prostredie. Objekt je konštruovaný ako drevoskelet zahŕňajúci skleník, zelenú obytnú strechu a fotovoltaické prvky a hmota objektu je navrhnutá tak, aby bola čo najviac pasívne využitá slnečná energia.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.