S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Nadačný dom

Barbora Popaďáková

Anotace

Nadačný dom je objekt, ktorý slúži k pobytu a práci umelcov. Objekt zahŕňa garsónky, ateliéry a galériu prístupnú pre verejnosť. Okrem toho, že slúži pre pohodu obyvateľov a návštevníkov galérie, berie ohľad na životné prostredie. Objekt je konštruovaný ako drevoskelet zahŕňajúci skleník, zelenú obytnú strechu a fotovoltaické prvky a hmota objektu je navrhnutá tak, aby bola čo najviac pasívne využitá slnečná energia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.