S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dětský dům

Océane Rey

Anotace

V projektu navrhuji dům pro děti umožňující pořádání řady venkovních i vnitřních aktivit. Stodola může sloužit rodičům nebo se využít pro pořádání různých akcí v obci.  Cílem bylo renovovat tyto prostory s co nejmenšími náklady a zachovat původní vzhled. Prostory jsou navrženy, aby byly prázdné a umožnily tak budoucí rozmanité využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.