Výstava ateliérových prací

Dětský dům

Océane Rey

Anotace

V projektu navrhuji dům pro děti umožňující pořádání řady venkovních i vnitřních aktivit. Stodola může sloužit rodičům nebo se využít pro pořádání různých akcí v obci.  Cílem bylo renovovat tyto prostory s co nejmenšími náklady a zachovat původní vzhled. Prostory jsou navrženy, aby byly prázdné a umožnily tak budoucí rozmanité využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler