Ze života FA

Ákos Moravánszky: Materiálová pravdivost vs. princip oblékání

Přednáška na FA

Přednáška maďarského architekta a historika architektury působícího na univerzitě ETH v Curychu v rámci projektu Za Pravdu připravená ve spolupráci s GJF, Ústavem dějin umění AV ČR a FA ČVUT. Moravánszky v ní odkázal na teorii Gottfrieda Sempera z devatenáctého století o materiálové proměně a teorii odívání a v kontrastu k nim představil pojem “materiálová pravdivost”, aby tak přispěl k diskuzi o materiálových strategiích v současné architektuře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.