S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Tržnice

Daria Kulachek

Anotace

Tématem diplomové práce je vytvořeni nové tržnice pro hlavní město Prahu. Nedílnou součásti práce je zkoumání a stanovení vhodné lokality. Navržený objekt se jeví jako pobytová socha, hlavním využitím je městský trh. Navzdory tomu, architektonické řešeni bylo zamýšleno tak, aby stavba neexistovala ve veřejném pojetí jen v dimenzi zprostředkovávaní obchodu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.