Výstava ateliérových prací

Tržnice

Daria Kulachek

Anotace

Tématem diplomové práce je vytvořeni nové tržnice pro hlavní město Prahu. Nedílnou součásti práce je zkoumání a stanovení vhodné lokality. Navržený objekt se jeví jako pobytová socha, hlavním využitím je městský trh. Navzdory tomu, architektonické řešeni bylo zamýšleno tak, aby stavba neexistovala ve veřejném pojetí jen v dimenzi zprostředkovávaní obchodu.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.