Výstava ateliérových prací

Veleslavín

Bc. Marek Petřík

Anotace

Řešené území se nachází v městské části Prahy 6. Je navěšeno, jako důležitý uzel na Evropskou třídu. Návrh ve vybraných lokalitách reaguje na různorodé formy zástavby a otevírá Veleslavín jeho obyvatelům. Vznikají nové vazby mezi malým měřítkem/ velkým měřítkem, starým/ novým, otevřeným/ zavřeným.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka