S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Za hranou vody

Lucas Virissel, Geethu Joseph

Anotace

Tento projekt, který se nachází přímo na francouzsko-německé hranici, se nazývá "Za hranicí vody". Řeka Rýn tvoří hranici mezi Francií a Německem, ale podle historie sdílejí obě strany společnou kulturní minulost. Rozhodli jsme se zaměřit na interakci s vodním útvarem a znovu objevit o jeho činnost. Hranice usiluje o posílení mobility z obou stran směrem k řece vytvořením nových aktivních oblastí. Projekt navrhuje některé nové jedinečné prostory podél vodní hranice. Nové přístavní spojení a cesta přes řeku nabízející další pohled na krajinu, na druhou stranu parky na obou březích byly přepracovány, aby nabídly příjemnou a klidnou atmosféru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.