Výstava ateliérových prací

Za hranou vody

Lucas Virissel, Geethu Joseph

Anotace

Tento projekt, který se nachází přímo na francouzsko-německé hranici, se nazývá "Za hranicí vody". Řeka Rýn tvoří hranici mezi Francií a Německem, ale podle historie sdílejí obě strany společnou kulturní minulost. Rozhodli jsme se zaměřit na interakci s vodním útvarem a znovu objevit o jeho činnost. Hranice usiluje o posílení mobility z obou stran směrem k řece vytvořením nových aktivních oblastí. Projekt navrhuje některé nové jedinečné prostory podél vodní hranice. Nové přístavní spojení a cesta přes řeku nabízející další pohled na krajinu, na druhou stranu parky na obou březích byly přepracovány, aby nabídly příjemnou a klidnou atmosféru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka