Výstava ateliérových prací

Přístavba 2. stupně ZŠ Zdiby

Veronika Vitoulová

Anotace

Zadáním bylo navrhnout přístavbu druhého stupně základní školy v obci Zdiby. Chtěla jsem rozdělit jednotlivé třídy do pavilónů a propojit je společnou chodbou. Zaměřila jsem se na společné prostory, jelikož děti se v tomto věku začínají více projevovat a zařazovat se do jednotlivých skupin. Každý pavilon je řešen samostatným zázemím. Meziprostory jednotlivých pavilonů jsou vyplněny kabinety, sociálním zázemím atd. Všechny tři budovy propojuje společný krček, který vede do školní jídelny v mateřské škole. Pro tento krok jsem se rozhodla z důvodu propojení veškerých budov školy a zajištění navázání kontaktu s žáky nižších tříd. Fasády jsou od sebe vizuálně odděleny, ale zároveň propojeny stejnými prvky. Prostředí okolo školního komplexu je z velké části ponecháno v přírodním duchu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný