Výstava ateliérových prací

Řadové domy, Nová zahradní čtvrť v Modřanech

Adéla Fontánová

Anotace

Projekt se zabývá řadovými domy v nové zahradní čtvrti v Modřanech. Konceptem je rozčlenění hmoty do menších hmot a potlačení dojmu "překážky", propojení ulice a zahrad a podpora komunikace mezi sousedy. Hlavním konstrukčním materiálem je beton umožňující čistotu tvarů s minimalizovaným počtem otvorů. Domy jsou vázány na zahrady, které však svým volným rozvržením hmotu nenarušují, ale pouze doplňují. První nadzemní podlaží je vstupní a disponuje garáží pro dvě vozidla, technickým zázemím a úložným prostorem. Druhé podlaží je obytné, prostor je funkčně členěn přímočarým schodištěm. V posledním podlaží se nachází ložnice, dětský pokoj a dvě koupelny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer