S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Řadové domy, Nová zahradní čtvrť v Modřanech

Adéla Fontánová

Anotace

Projekt se zabývá řadovými domy v nové zahradní čtvrti v Modřanech. Konceptem je rozčlenění hmoty do menších hmot a potlačení dojmu "překážky", propojení ulice a zahrad a podpora komunikace mezi sousedy. Hlavním konstrukčním materiálem je beton umožňující čistotu tvarů s minimalizovaným počtem otvorů. Domy jsou vázány na zahrady, které však svým volným rozvržením hmotu nenarušují, ale pouze doplňují. První nadzemní podlaží je vstupní a disponuje garáží pro dvě vozidla, technickým zázemím a úložným prostorem. Druhé podlaží je obytné, prostor je funkčně členěn přímočarým schodištěm. V posledním podlaží se nachází ložnice, dětský pokoj a dvě koupelny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.