Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ze života FA

Ceny děkana 2021

Každý semestr vzniká na Fakultě architektury přibližně 1000 ateliérových prací. Díky elektronické galerii na webu Fakulty architektury ČVUT je možné si je kdykoliv procházet, vyhledávat a filtrovat podle různých kritérií. Nová soutěž Cena děkana chce vyzdvihnout a ocenit mimořádné studentské práce a motivovat studenty k dalším kvalitním počinům.

Ceny děkana byly vyhlášeny v září 2021 zpětně za akademický rok 2020/2021. Nejlepší ateliérové projekty, diplomní práce, vědecko-výzkumné práce nebo projekty SGS mohou nominovat členové vedení FA, kolegia FA, Akademického senátu FA a členové Vědecko-umělecké rady FA. Členové akademické obce podávají nominace prostřednictvím členů Akademického senátu FA. Cena akademické obce FA ČVUT za mimořádný počin v oblasti studijních výsledků a aktivit studentů nebo reprezentace fakulty letos nakonec vyhlášena nebyla, protože na ni byl nominován pouze jeden počin.

V rámci oslav předal děkan Ladislav Lábus ceny těmto vítězům:

  • V kategorii Cena děkana za semestrální projekt zvítězil Filip Bernard s projektem Český dům na Tchaj-wanu, který vypracoval v ateliéru Ondřeje Císlera a Lenky Milerové.
  • V kategorii Cena děkana za diplomní projekt zvítězil Jan Pernekr s projektem Bubenečský Břeh, který zpracoval pod vedením Borise Redčenkova.
  • Vítězem kategorie Cena děkana za vědu a výzkum se stal Jan Petrš s projektem Stavební robotické systémy, který zpracoval v ateliéru Miloše Floriána.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.