Ze života FA

Ceny děkana 2021

Každý semestr vzniká na Fakultě architektury přibližně 1000 ateliérových prací. Díky elektronické galerii na webu Fakulty architektury ČVUT je možné si je kdykoliv procházet, vyhledávat a filtrovat podle různých kritérií. Nová soutěž Cena děkana chce vyzdvihnout a ocenit mimořádné studentské práce a motivovat studenty k dalším kvalitním počinům.

Ceny děkana byly vyhlášeny v září 2021 zpětně za akademický rok 2020/2021. Nejlepší ateliérové projekty, diplomní práce, vědecko-výzkumné práce nebo projekty SGS mohou nominovat členové vedení FA, kolegia FA, Akademického senátu FA a členové Vědecko-umělecké rady FA. Členové akademické obce podávají nominace prostřednictvím členů Akademického senátu FA. Cena akademické obce FA ČVUT za mimořádný počin v oblasti studijních výsledků a aktivit studentů nebo reprezentace fakulty letos nakonec vyhlášena nebyla, protože na ni byl nominován pouze jeden počin.

V rámci oslav předal děkan Ladislav Lábus ceny těmto vítězům:

  • V kategorii Cena děkana za semestrální projekt zvítězil Filip Bernard s projektem Český dům na Tchaj-wanu, který vypracoval v ateliéru Ondřeje Císlera a Lenky Milerové.
  • V kategorii Cena děkana za diplomní projekt zvítězil Jan Pernekr s projektem Bubenečský Břeh, který zpracoval pod vedením Borise Redčenkova.
  • Vítězem kategorie Cena děkana za vědu a výzkum se stal Jan Petrš s projektem Stavební robotické systémy, který zpracoval v ateliéru Miloše Floriána.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.