Výstava ateliérových prací

Šetrný rozvoj - Prague Marina

Chaline Henriques

Anotace

Změna klimatu a s tím související záplavy, jsou jednou z hlavních hrozeb pro budoucnost Prahy a dalších regionů České republiky. Jedním z řešeních, aby naše města byla vůči těmto problémům odolnější, by bylo zavedení nového přirozeného systému, kde funguje udržitelné hospodaření s vodou v kombinaci s citlivým inženýrstvím. Oblast, o kterou jsem se více zajímala při uplatňování tohoto konceptu, se nachází v pražském Holešovickém přístavu. Projekt je zaměřen na řešení ulic, kde je uplatňován přírodní systém, který přináší do sousedství více zeleně a života. Na náměstí, kde dochází ke kontaktu s Vltavou, přibližuji řeku lidem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. arch. Henry William Andrew Hanson IV