Výstava ateliérových prací

Rekreační objekty

Viktoria Víatchína

Anotace

Cílem této práce bylo vytvořit funkční rekreační objekt v odpočinkové zóně městysu Štěchovice na břehu řeky Vltavy s pochopením vztahu reálného prostředí a požadovaného programu stavby s různou typologii druhu a funkce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.