Výstava ateliérových prací

Gelnica

Patrícia Keruľová

Anotace

Mesto Gelnica - ako riešené územie, sa nachádza v Slovenskej republike. Konkrétne na východnom Slovensku, v Spiško-Gemerskom rudohorí. Hlavnou kľúčovou charakteristikou procesu zmeny mesta je jeho dôveryhodnosť a spoluúčasť obyvateľov na jeho tvorbe. V rámci sociálnej participácie budú môcť kvety príjmať, darovať ale aj sadiť. Tento aktivizmus by sa mal stať symbolom - vyjadrením prísľubu spoluúčasti na budúcich zmenách mesta.

Projekt nájdete aj na tomto odkaze:

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.