S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Gelnica

Patrícia Keruľová

Anotace

Mesto Gelnica - ako riešené územie, sa nachádza v Slovenskej republike. Konkrétne na východnom Slovensku, v Spiško-Gemerskom rudohorí. Hlavnou kľúčovou charakteristikou procesu zmeny mesta je jeho dôveryhodnosť a spoluúčasť obyvateľov na jeho tvorbe. V rámci sociálnej participácie budú môcť kvety príjmať, darovať ale aj sadiť. Tento aktivizmus by sa mal stať symbolom - vyjadrením prísľubu spoluúčasti na budúcich zmenách mesta.

Projekt nájdete aj na tomto odkaze:

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.