Výstava ateliérových prací

Anotace

Zrezivělá konstrukce strážních věží, poslední připomínky železné opony v krajině. V českém pohraničí se ještě nyní nachází pár tzv. “špačkáren”, které upozorňují na smutnou, ale naší generací již zapomenutou historii. Špačkárny postupně mizí a s nimi i důvody si tyto historické události připomínat. Navrhuji památník železné opony - memento času a místa. Na základě jednoduchého konceptu vedu návštěvníka k nahlédnutí - dovnitř, do paměti národa, do vlastní mysli. K meditaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov