S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Semestrální zadání AMD 2

Laura Voštiarová

Anotace

Tangram monogram - Vytvoření návrhu vlastního monogramu z jednotlivých dílů starého čínského hlavolamu. Modelovaný monogram - Reliéfně prostorová kompozice vytvořená podle 2D grafické předlohy z předchozího zadání. Tangram abeceda - Vytvoření fontu z jednotlivých dílů Tangramu. Přezka - Návrh funkčního řešení přezky a pásku s integrovaným monogramem inspirovaným předešlou úlohou. Součástí zadání je zpracovaný model z alternativního materiálu, na kterém si student ověří proporce a funkci ve vztahu k uživateli. Spojka - Vytvoření modulární spojky nebo série, která umožní sestavení funkčního systému pro organizování vámi zvolené oblasti. Spojka musí být funkční a dimenzovaná na způsob užití. V návaznosti na průpravu Rhinoceros je finálním výstupem model ve formátu STL.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.