S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Ateliér – modelování, dílny II

Pochopení pro výtvarnou organizaci prostoru a hmoty: hmota–prostor. Protiklady: prázdný–plný tvar, vydutá–vyfouklá forma, světlo–stín, negativ–positiv. Prázdnota vede k vytvoření vlastního prostoru. Světelný paprsek spojí jednotlivé body a z bodů vytváří roviny, z rovin vytváří prostor. Studium prostorových tvarů, hmot, rovin
a jejich řádů: perspektiva – abstraktní výraz – kontrasty – struktury – iluze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková