Ateliér – modelování, dílny II

Koncepce AMD II logicky a systematicky navazuje na první semestr. Studenti jsou formou hierarchického zadávání dílčích vzájemně propojených úkolů (navazujících na koncepci výuky Bauhausu a De Stijl) vedeni k realizaci finálního výstupu s využitím technologicko řemeslného zázemí dílen FA ČVUT. Integrace studenta do procesu výroby a pochopení technologického zpracování materiálů a jejich specifik je v tomto semestru zásadní.

Související předměty

550AMD1 Ateliér – modelování, dílny I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.